*** در مسیر زندگی ***

بی سر زمین تر از باد*** سابق***
 
آنکس که ..
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩  

آنکس که بداند و بداند که بداند      باید برود غاز به کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند      بهتر برود خویش به گوری بچپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند     با پارتی و پول خر خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند      در پست ریاست ابد و دهر بماند

                                                          شعر از محمدرضا عالی پیام (متخلص هالو) 

لینک شعر با صدا و تصویر شاعر  

 

 سیزده به در خوشی داشته باشید.