*** در مسیر زندگی ***

بی سر زمین تر از باد*** سابق***
 
 
عناوین مطالب وبلاگ "*** در مسیر زندگی ***"

» ایرانیانی ساکن کوه های چین که به زبان حافظ و سعدی سخن می گویند :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
» هی، با تونم :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» سبز یعنی.. :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» OROD اُرُد بزرگ کیست؟ :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ایرانی ها که این، بودند پس چرا این طوری شدند :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» در ستایش ارزش جانِ آدمی :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» عاقبت لاشخورها :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» حالی بود HOLLYBOOD :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» به یاد فر ز اد ک مان گیر شهید راه آزادی :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قتل فر زاد کم ان گر به دست رژ یم خون خوار جمه وری اسل امی :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» زنده باد بلاگرهای فارسی :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» درد جدایی :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یکی از روزهای زندگی :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آنکس که .. :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩
» جشن نوروز خجسته :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» تاملی در شعر خیابانی و نهضت‌ مدنی :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» رابطه ی آزادی گرایی، خداناباوری و انحصار رابطه ی جن 30 (در مردان) با ضریب هوشی :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
» تاثیر رابطه ج ن 30 بروی سلامتی :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» very big difference :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
» امشب.. :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» اینم یک جورشه! :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» نظر سنجی :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» برای امنیت بیشتر دوستان آزادی خواه و عزیزم. :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» as is :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
» سیاوش جاودان :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» زادروز :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» ضرب المثل فرانسوی :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» که مازندران شهر من یاد باد :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» اعترافات یک بسیجی شرمسار به تجاوزات :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» ایوان مدائن را آیینه ی عبرت دان، هان! :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» بدبخت های واقعی :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» روزی که دیوار شکست :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» صدای جوانان ایرانی در گوش دنیا :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸
» اشک ها و لبخندها :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸
» جادو :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» مرور :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
» یک مشت آه و ناله ی الکی در آخرین روزهای تنهایی فعلی :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
» آخرین روزهای تابستونی اینجا :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
» I prefer icecream better :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
» وقتی یک آدم حسابی، حرف حساب می زنه! :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» add liste یاهو مسنجر ا.ن. :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» به ... با عشق و ... ! :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» stupidity and angry :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» Vielicht, ich hab dich vermisst _meine_ liebe kliene stadt :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» در گذر از این روزها یا تابستانی که شبیه هیچ تابستانی نبود(نیست) :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» نوشتن خالی نه، نوشتن تنها! :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» HAPPY BIRTHDAY :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» خلق بخروشه داره تماشا :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» the heart :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
» چرا باید ملت ناآگاه و بی سواد باشد؟ :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» حافظه های آلزایمری :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» با نیچه :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸
» تا ظلم هست، عدالتی هم هست! :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» وه! :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
» حیرت :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» بازگشت به دوران اینترنتمندی! :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» نوروز به خرمی و گامهای بهار به شادی باد :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» خونه :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
» Imagine :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» فرزین :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
» چنین گفت، نیچه. :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
» بختت بلند! :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» افسانه ی Naupaka :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» چقدر با این جمله موافقم و ازش خوشم اومد :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» پیشگویی های سیاسی اجتماعی دکتر مصدق(28 سال قبل از انقلاب ایران) :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» این جمله رو باید با طلا نوشت :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» ایالت متحده New England پاییز 2008 :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» به یاد یک دوست نازنین :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» غربت :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧
» اورمزد بهمن :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» بعد از 24 ساعت بارش برف :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» ژانویه 2009 :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» آلمانی, زبان فلسفی :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
» Let's do it today :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» معرفت :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» تشکرنامه :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» Christmas Eve :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
» این دوست داران اندیشه :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» نوشته ای از ملا حسنی در کانادا :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧
» قانون محترم و قانون نامحترم :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧
» شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» :) :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» نوستالژی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» یک روز آبانی :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
» WORDS WOMEN USE :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» پیکره ی دولتی از دروغ ها :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» پاییز :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧ :: شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧
» عاقلان فهم خواهند کرد.. :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» رسوخ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» رگبار :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
» role :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧
» سینما رکس آبادان :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» راه نجات :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» دریا :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
» از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧
» فرهنگ :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧
» جنگ :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧
» مرقوم :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» امرداد :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧
» آنگاه که عدالت سراسر ایران را فرا گرفت! :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
» پایان شب سیه؟! :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» دارم پیدا میشم :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧ :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» این نوشته اصلا جاش اینجا نبود! :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
» بازی زندگی :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» واسه نفت نیست، هنوز..** :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» پذیرایی ساده :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧
» .. :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» یادداشت :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
» فردا می نویسمش :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧
» فرزندپروری :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» با عرض معذرت از ساحت محترم خودم! :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» پوکر! :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧
» ثبت خاطره ی این روزا :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» She's like the wind :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» اگر نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم! :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» شانس or not to شانس! :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
» باش.. :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» توجه به بی توجهی! :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» نیک پیک D: :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
» بلاخره آره؟! یا آروزی دیگری؟ :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یک روز بارونی :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» بهار دوست داشتنی :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧
» اشاره :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧
» هفت سین در واشنگتن :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
» جشن نوروز :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
» سور چهارشنبه :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» ایران رتبه نود و چهارم در توسعه انسانی شد :: جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
» سکوتم از رضایت نیست/ اینجا جای شکایت نیست :: جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦
» هستن! :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦
» آيات منطقی! :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» يافت می بشود.. :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» با تو ام :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
» لابيرنت شادی :: شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦
» به سادگی آب :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» اورمزد :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
» تقديم به سرزمينی که خنده در آن جرم است! :: یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦
» زامياد :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» هر عملی را عکس العملی است در جهت عکس آن!! :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» عجب! :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» اين پنجشنبه ی دی ماهی من :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
» قانون و شفا :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
» زبانی ناب برای دردی ناب! :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
» حرف هايی برای نگفتن.. :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» درس های مهم :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» امشب و سياست :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
» فعلا تا اول ژانويه :: یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦
» پرسه :: چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦
» شهریور* دی :: سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦
» وبلاگ ننويسی :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» دلم ميخواد به اصفهان برگردم! :)) :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» .. :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
» دل ها و نبايدها :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» سادگی :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» زورکی هم شده باید امیدوارم باشم D: :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
» راز دل دریا رو می دونی و .. :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» حالا جايی ام که بايد بودم! :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
» دمی با فخر حکمت و ادب پارسی، خيام :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
» ... :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
» در مسير زندگی :: شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦
» نظارت و ابتکار :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» امروزنوشت :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» واژه ها :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» شاهکار :: چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
» حرف های ديگران :: چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
» تقدیم بدان مرد مبارز :: چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
» بازی زندگی :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
» flashback :: پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦
» عاشقی نه جز اين است :: یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
» خيس :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
» آرامش لحظه ها :: یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦
» ا!!unthinkable :: شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٦
» تقديم به یک آدم پررو :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
» معمای ايران :: یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦
» درخشش کثيف :: پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
» 28 سال آدرس عوضي :: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦
» فردا :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
» کفشهايم کو؟ :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» ... :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
» بی احترامی برای که؟ :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» اين ديکتاتورهای حقير :: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦
» دکتر حسابی و دانشگاه تهران :: جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
» حاکمان دهاتی ايران :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
» يک درس خیلی مهم :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» شاهکار !!! :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
» When I Think Of You :: دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
» صرفا برای ثبت لحظاتی طلايی :: دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
» سرباز ايرانی :: چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
» کين.. :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» سفارت آلمان در تهران، يک خاطره :: چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦
» مردم شيلدا :: یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦
» خبری از آسمان! :: شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦
» چه کلام زيبای خردمندانه ای :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» وقتی اينجا خصوصی ميشه! :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» سر زمین بادها همه جا و هیچ جاست :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
» نگاهی به جمعیت شناسی زنان ایران :: پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦
» عدس و کلم قروقاتی :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
» ۳۰ سال توکل! :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
» My Immortal :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» ! :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
» قصه :: پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦
» گفتم که گفتنی نيست! :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
» دانستن يا ندانستن، به راستی مسئله ی امروز ایران، اين است. :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
» پر از خالی :: چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦
» يخبندان :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦
» هوايی :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» The wind of change :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» اين ايرانيان با قريحه :: پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦
» سرو عشق :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦
» جای خالی کسی که نبود :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» نواهای آشنا :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» برساوش :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
» Freiheit :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
» به بهانه ی درگذشت خواننده مهستی :: سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦
» حرف های ديگران :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» به خداحافظی، سلام دوباره بايد کرد. به سلام هم شايد :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» آنچه که از این گاوها بايد بياموزيم! :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» اين روزها :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» باورها :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» جهت منفی! :: یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦
» هوای خيلی خوب :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» مه :: جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
» خيلی ساده است. :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
» do it now :: شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» immernoch opfer :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» توانمندی :: سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦
» نقطه ذوب در ولايت چند است عزيزم؟ :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» کبود :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
» the red sunset :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
» آمار بهداشت جهانی از سلامت و عمر مردم ایران :: سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦
» آزادی در دستان روباه :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اینجا ویران است، ویران :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ناگویه ها :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» "Wake Me Up When September Ends" :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شرق اندوه ** :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آموزه :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» به یاد یک تنها .. :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» فاطمه دیگر فاطمه نیست :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» LUCKY LUKE :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بهار زندگی :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
» دوباره سلام :: یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
» نوروز به شادی :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» خطاب به خودم :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
» يک خبر کاملا بی ارزش :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥
» فرهنگ ها :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
» با هم :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥
» یک نتیجه گیری مرتبط :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥
» پیرامون واژه ی همسر، قسمت ۲ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥
» پیرامون واژه ی همسر، قسمت ۱ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» آه .. :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» تکامل :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» تعادل :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥
» فهرست شیندلر :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥
» ساده :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
» شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
» رفتم که رفتم :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٥
» desperado :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥
» يادداشتی برای خودم.. :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٥
» دريافت من از عدالت :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
» ادامه مطلب کندرا :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
» چرا می نويسيم؟ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» برساوش :: جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥
» توازن :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥
» جمعه ٢ تیر ۱۳۸٥ :: جمعه ٢ تیر ۱۳۸٥
» خوشبختی :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» اصالت ها :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
» هنر و وظيفه ی مترجم :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥
» جام جهانی و ايرانی ها :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
» بلوغ آفرينش :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
» ضرب المثل ها :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» ۷ تير: رويارويی انسان ها و گرگ ها :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» زيرکانه های کثيف :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
» هميشه هم کار شيطون عجله نيست! :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
» شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥
» يک ماه و يک روزٍ.. :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
» جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥
» ؟! :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» مونيخ :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» يک پست بهم ريخته! :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» يادگار سفر بر ريل :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» سلامی دوباره :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوستی اتفاق است و جدايی يک قانون :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» راه عدالت و آزادی هموار باد :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
» در گذر زمان :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
» بهار :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
» باخت :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥
» خاطره.. :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥
» گفتگوي نابينا و ماه :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥
» ابراهيم نبوی :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥
» انکار حقيقت!! :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
» جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥
» نخونيد رفقا همش نک و نال ه :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
» سال نوتون نيکو :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
» هر روزتون نوروز نوروزتون پيروز :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» هديه ی سال نوی من به... :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤
» سرچشمه سلام :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
» زردی من از تو، سرخی تو از من :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» يک گپ دوستانه :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
» بگذر از نی :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
» قسمت آخر :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
» قسمت سوم (پرنسيب عالی) :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» قسمت دوم :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤
» قسمت اول :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
» سلوک :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
» غريبه :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
» توضيح غير واضحات!! :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤
» ساده تر.. :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» میراث :: جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
» گذر :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٤
» چنين گفت اوشو: :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» آموخته هايم از دائو :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» هکر نبود! پيشی بود. :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
» milbloger :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» آتش :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤
» لبخندک :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» چه چيز تازه ايی است؟!! :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» سيلان :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤
» شب های شنی :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤
» ؟! :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٤
» es giebt eine Lösung, immer :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
» راه :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» دانش و عرفان :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٤
» رفتی و آدمک ها رو جا گذاشتی :: شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
» جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
» فرق ساده ی اسپيلبرگ و من! :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
» چرا جشن تولد ؟! :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٤
» اعتراض :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٤
» زادروزت فرخنده :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٤
» ساده ترين درسهای زندگی :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤
» به همين سادگی :: شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٤
» تنها راه حل! :: جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤
» فرزند زمستان :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
» ما چی داشتيم؟ حالا چی داريم؟!! :: جمعه ۱٦ دی ۱۳۸٤
» وقتی که تنها ميشم... :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤
» زيبايی زيباست :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
» بياييم انسان باشيم :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸٤
» جاودانه های ايران :: یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
» يک شب و هزار شب :: شنبه ۳ دی ۱۳۸٤
» يلدا :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» اين يعنی عاشق ی؟! :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
» نخوانيدش، هيچ نيفزايدتان... :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤
» جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤
» خوشبخت :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤
» سيه برگی ديگری بر پرونده سياه جمهوری اسلامی :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٤
» mericles :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤
» يک پاسخ و يک تشکر :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤
» هميشه :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٤
» تلقی ارسطو از انسان :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤
» غريبی آشنا :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
» فرق حقیقت با واقعیت در چیست؟ :: شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤
» توصيه خردمندان برای زندگی درست تر و شادتر :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤
» عشق.. :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤
» جمعه ٢٧ آبان ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳۸٤
» تضاد :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٤
» آزمودم عقل دور انديش را ..... :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤
» پاسخ :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٤
» توصیه :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٤
» دانش :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» جمعه ٢٠ آبان ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤
» شناخت يک واژه فارسی :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤
» درخواست :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» سقراط :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤
» نکته.. :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤
» تقديم به دخترکان قالی باف :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤
» ... :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٤
» دوستان عزیزم سلام :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٤
» همراه :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» ققنوس شناسی!! :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤
» به مناسبت تولد شاعر و نقاش محبوب و نامی :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤
» يگانه :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» بی توقع :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤
» آبینه :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤
» آزادی... :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤
» جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤ :: جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤
» هميشه بر قله (دلتنگی و ادای دين به سياوش عزيز) :: جمعه ۱ مهر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٤
» در انتهای شب :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
» زیتون و عسل :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
» قربون حکمتت خدا جون :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤
» فاصله :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۸٤
» خانه :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» به نام دوست، که هر آنچه هست از اوست. :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤