*** در مسیر زندگی ***

بی سر زمین تر از باد*** سابق***
 
 
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥  

زيبايی عشق را به وجود نمی آورد، بلکه عشق است که زيبايی را به وجود می آورد.

                                                                              لئون تولستوی

 

يک کم عميق تر بهش فکر کن، بعد...