*** در مسیر زندگی ***

بی سر زمین تر از باد*** سابق***
 
سبز یعنی..
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩  

سبز یعنی، مردمانی بی شمار   

سبز یعنی،دل نکندن از دیار

سبز یعنی، روی گرداندن از فرار

سبز یعنی، رد شدن از یک شیار

سبز یعنی، مردی و قول و قرار

سبز یعنی، جا نماندن از قطار   

سبز یعنی، پدر محمود درآر

سبز یعنی، آخرین راه نجات                     

سبز یعنی، دیکتاتور شد، کیشو مات

سبز یعنی، مستجاب گشته دعات           

سبز یعنی، کیفر قبل از صراط(پل صراط!)

سبز یعنی، من بیلاخ دارم برات               

 سبز یعنی، ای تو اون روح بابات

 

                                                      برداشته شده از این این بلاگ