*** در مسیر زندگی ***

بی سر زمین تر از باد*** سابق***
 
توازن
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥  

آنها که فکر می کنند شيطان طرفدار بدی و فرشته ها مدافع خوبی اند، عوامفريبی فرشته ها را می پذيرند. قضيه آشکارا پيچيده تر از اين است.

حاکميت بر جهان ميان شياطين و فرشته ها تقسيم شده است. مصلحت جهان اما حکم نمی کند که، اين يک بر آن ديگری تفوق يابد؛ دنيا به موازنه قدرت نياز دارد.

اگر در روی زمين بيش از اندازه معنای پذيرش وجود داشته باشد (حاکميت فرشته ها)، بشر زير بار مسئوليت خرد می شود و اگر دنيا کل معنای خود را از دست بدهد (حاکميت شياطين)، زندگی واقعا غيرممکن می شود.

                                                                          ميلان کندرا

تا مدتی از اين نوسنده ی فهيم چک جملات و نظراتی رو اينجا خواهم نوشت.